Vizyonumuz

Sayfalar

Vizyonumuz

            Dünyada uygulanan, kabul görmüş okul öncesi eğitim programlarını okulumuzda uygulayarak Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda yaratıcı, sorgulayan, değerlendiren, araştıran ve paylaşan bireyler yetiştirmek için ekip ruhuyla sevgimizi de katarak okul öncesi eğitimi toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırmak ve projeler üretmek, çevresi ile barışık, etkili ve öğrenciyi merkez alan bir okul olarak emsallerimiz için örnek olmak…

           İLKE VE DEĞERLERİMİZ

 Mesleğini seven, mesleki ahlaka sahip personel ile okul öncesi eğitime değer katan,

Fiziksel ve psikolojik yönden kendini sürekli sağlıklı tutan,

Çocukları olduğu gibi kabul eden ve yeteneklerine göre bireysel farklılıklara değer veren,

Atatürk ilke ve inkılâplarını sahiplenen ve kendine ilke edinen,

Kendini teknolojik, bilim, eğitim, kültürel, sosyal yönden yenileyen,

Öz değerlerine ve kültürüne sahip çıkan

Öğrenci merkezli eğitimi esas alan

Herkes için eğitim anlayışına sahip öğretmen kadrosu,

 

.